beta
Skip to main content

Oferta Edukacyjna

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uczelnia Łazarskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach. Obecnie mamy możliwość nadawania tych stopni w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki medyczne, nauki polityczne i administracja.

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Renomowane studia z jednym lub dwoma dyplomami - prowadzone wspólnie z Coventry University. 
 2. Wysoki poziom kształcenia poparty wynikiem globalnego rankingu U-Multirank przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej.
 3. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego  nauk politycznych i administracji i ekonomii i finansów.
 4. Absolwenci WEiZ uzyskują najwyższe wynagrodzenie według systemu ELA.
 5. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała najwyższą ocenę wyróżniającą kierunkowi stosunki międzynarodowe.

Wydział Prawa i Administracji

 1. Od 14 lat niekwestionowany lider prestiżowego rankingu wydziałów prawa "Dziennika Gazety Prawnej".
 2. Wydział uzyskał kategorię A, przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, a Polska Komisja Akredytacyjna przyznała najwyższą ocenę wyróżniającą kierunkowi prawo.
 3. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 4. Studencka Poradnia Prawna od wielu lat zajmuje pierwsze lub drugie miejsce w rankingu klinik prawa "Rzeczpospolitej".

Wydział Medyczny

 1. Kształcimy w 4-osobowych grupach klinicznych.
 2. Kierunek lekarski oceniony pozytywnie przez Polską Komisję Akredytacyjną. Nota wyróżniająca w kryterium opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.
 3. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego  nauk medycznych.
 4. Wydział dysponuje nowoczesną infrastrukturą oraz Centrum Symulacji Medycznej.
 5. Studia magisterskie na kierunku lekarskim zakończone dyplomem uprawniającym do zdawania LEP (LEK) i aplikacji na specjalizacje.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium.

Zgodnie z tym założeniem uczelnia to wspólnota nauczających i studiujących. Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa. Szczycimy się zarówno uznanymi nazwiskami w świecie naukowym, jak i specjalistami - praktykami ze sfery biznesu. Dzięki temu umożliwiamy wszechstronny rozwój, który tak jak w początkach tradycji szkolnictwa wyższego, daje naszym adeptom kompleksowe przygotowanie w wybranej dziedzinie. Profil kształcenia i prowadzonych badań dostosowujemy natomiast do wymagań współczesnego świata z naciskiem na kształtowanie kompetencji zawodowych.

Od lat utrzymujemy się w czołówce najważniejszych rankingów szkół wyższych.

Dzięki naszej znakomitej kadrze i dbałości o najwyższą jakość nauczania od lat utrzymujemy się w czołówce najważniejszych rankingów w Polsce.

Jesteśmy najlepszą polską uczelnią w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Ponadto znajdujemy się prestiżowym gronie 8% najwyżej ocenionych uczelni z całego świata.

Według prestiżowego rankingu Perspektyw jesteśmy na 3. miejscu wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Od dwóch lat utrzymujemy mocną 3. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych magisterskich w kraju.

Wydział Prawa i Administracji nieprzerwanie od 10 lat jest liderem prestiżowego rankingu wydziałów prawa "Dziennika Gazety Prawnej".

Nasz Wydział Ekonomii plasuje się na I miejscu ratingu magazynu Brief mierzącego przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Uczymy przez doświadczenie

 • Programy studiów przygotowujemy w stałej współpracy z najlepszymi praktykami biznesu i prawa. Nad każdą nową specjalnością czuwa ekspert-mentor w danej dziedzinie. Powołaliśmy Radę Biznesu, która stale dba o to, by zakres merytoryczny naszych studiów zawsze odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku. Dzięki temu mamy pewność, że uczysz się tego, co rzeczywiście wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej.
 • Zajęcia prowadzimy interaktywnie - warsztaty, studia przypadków czy gry symulacyjne dają możliwość nauki przez doświadczenie. W ten sposób rozwijasz praktyczne umiejętności już na studiach! Wolisz wcielić się w rolę adwokata czy prokuratora? Weź udział w symulacji procesu na naszej własnej sali sądowej.

Gwarantujemy sukces zawodowy

 • Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywasz podczas płatnych staży i praktyk, które Ci zapewniamy. Realizujesz projekty w naszych firmach partnerskich, od których otrzymujesz referencje lub listy polecające.
 • Przez Biuro Praktyk i Karier aktywnie wspieramy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, prowadzimy warsztaty i doradztwo zawodowe. Dzięki temu 76,1% naszych studentów znajduje pracę jeszcze w trakcie studiów!

Jesteśmy uczelnią międzynarodową

 • Współpracujemy z ponad 90 uczelniami na całym świecie. W ramach programu Erasmus+ możesz otworzyć się na nowe kraje i inne kultury. Oferujemy nie tylko wymianę studencką, ale również zagraniczne praktyki i staże.
 • Nasze anglojęzyczne programy studiów tworzymy wspólnie z Boston University i Coventry University. Dzięki temu studiując jeden wybrany kierunek zdobywasz aż dwa dyplomy - polski i brytyjski.

Rankingi i nagrody

2022

 • Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uczelnia Łazarskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach. Dotychczas taki przywilej miał Wydział Prawa i Administracji.
 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XVI Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”.
 • UŁa niezmiennie w czołówce rankingu Perspektyw. Na 43 uczelnie niepubliczne zajęliśmy 4 miejsce. Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.
 • Uczelnia Łazarskiego liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonego przez Wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. Najważniejszym celem badania było sprawdzenie, którym markom produktów i usług skierowanych do biznesu najbardziej ufają polscy przedsiębiorcy.
 • Studencka Poradnia Prawna zajęła I miejsce w Rankingu "Rzeczypospolitej". Liczyła się liczba studentów udzielających się w klinikach oraz to, jak wielu maja opiekunów. Ważnym kryterium oceny była również kwestia działalności dodatkowej - m.in. organizacja konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę.

 

2021

 • Wydział EiZ UŁa otrzymał akredytację CEEMAN IQA. Central and East European Management Development Association (CEEMAN) 26 lutego 2021 r. przyznało akredytację International Quality Accreditation (IQA) Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Akredytacja potwierdza profesjonalizm instytucji edukacyjnych kształcących w dziedzinie zarządzania na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

2020

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XIV Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Po raz dwunasty Uczelnia Łazarskiego pozycję lidera rankingu. Wydziały prawa poddane zostały ocenie w czterech kategoriach: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów oraz zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze.
 • W XIX Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” Uczelnia Łazarskiego zajęła 3. miejsce wśród uczelni niepublicznych. O pozycji w rankingu decydowały m.in. zdawalność na aplikację i potencjał naukowy – a więc kadry, które przekazują wiedzę studentom.” – napisała „Rzeczpospolita” w uzasadnieniu klasyfikacji.
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska opublikował Mapę Podmiotów Internetowych 2019/2020. Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego kolejny raz znalazło się w tym gronie.
 • Nowo otwarty kierunek Wydziału Prawa i Administracji UŁa - Prawo lotnicze z pilotażem - otrzymał certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” w V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów. Certyfikat potwierdza, że w opinii Komisji Eksperckiej dany kierunek realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy.  Jest także świadectwem najwyższej jakości studiów. 
 • Decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2019/2020 otrzymały również cztery kierunki studiów podyplomowych zgłoszone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego:
  • Master of Business Administration (MBA w Lotnictwie)
  • Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza
  • Prawo i zarządzanie w sektorze mody
  • Prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa wodnego
 • Kierunek Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, gdyż zgromadził najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji.
 • Dział Marketingu i Rekrutacji zdobył III miejsce w konkursie Genius Universitatis na kreatywne kampanie szkół wyższych w kategorii „Kampania w mediach społecznościowych”.
  Nagroda została przyznana za serię postów-komiksów przygotowywanych specjalnie na profil Uczelni Łazarskiego na portalu Facebook od 2019 roku.
  To już szósta nagroda Działu Marketingu i Rekrutacji w konkursie Genius Universitatis.

2018

 • Według prestiżowego rankingu Perspektyw jesteśmy na 3. miejscu wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Od dwóch lat utrzymujemy mocną 3. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych magisterskich w kraju.
 • WPiA Uczelni Łazarskiego po raz 10. zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XII Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Uczelnia zajęła 6. pozycję w klasyfikacji uwzględniającej wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne. Tym samym w ogólnej klasyfikacji Uczelnia Łazarskiego wyprzedziła aż 10 uczelni publicznych oraz 13 niepublicznych.
 • Komisja Certyfikacyjna oceniająca aplikacje w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” trzem kierunkom studiów podyplomowych zgłoszonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Decyzją Komisji Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki: MBA w Ochronie Zdrowia, Lean Management, Quality excellence. Auditor wiodący ISO 9001.
 • Zgodnie z danymi ELA za rok 2016 absolwenci wszystkich kierunków II stopnia z dziedziny nauk ekonomicznych prowadzonych na naszej uczelni zarabiają powyżej średniej w stosunku do średnich zarobków w powiatach zamieszkania. Ponadto absolwenci ekonomii i stosunków międzynarodowych zarabiają najwięcej wśród absolwentów wszystkich uczelni niepublicznych.
 • Uczelnia Łazarskiego zdobyła aż dwie pierwsze nagrody w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej zorganizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy: I miejsce w kategorii reklama prasowa wspierająca rekrutację oraz I miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny. 
 • Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w trzecim rankingu „Rzeczpospolitej”. 

2017

 • W rankingu uczelni niepublicznych magisterskich „Perspektyw” Uczelnia Łazarskiego zajęła trzecie miejsce. Jest to awans o jedną pozycję w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej punktów zdobyliśmy w kategoriach siła naukowa (85,6%) i absolwenci na rynku pracy (84,9%).
 • Potwierdzeniem znakomitej renomy Wydziału Prawa i Administracji jest utrzymanie pozycji lidera w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” wśród uczelni niepublicznych. Już po raz 9 w 11-letniej historii rankingu jesteśmy na pierwszym miejscu podium. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zdeklasował rywali, zdobywając łącznie 96,75 pkt i uzyskując tym samym kilkunastopunktową przewagę nad kolejnym laureatem. W całościowym rankingu, uwzględniającym wydziały prawa na uczelniach publicznych i niepublicznych, WPiA UŁa zajął 7. miejsce.
 • W rankingu wszystkich uczelni akademickich w Polsce (Ranking „Perspektyw”) Uczelnia Łazarskiego zajęła 35. pozycję. To awans aż o 15 pozycji rok do roku. O wyniku decydowało kilka niezwykle istotnych składowych, m.in. innowacyjność (9%), absolwenci na rynku pracy (18%) czy umiędzynarodowienie (15%). Najważniejszym czynnikiem, bo jego waga stanowiła aż 35%, była efektywność naukowa i potencjał naukowy.

2016

 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, po raz ósmy zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w X rankingu wydziałów prawa, przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną". Wydziały prawa poddawane były ocenie w czterech kategoriach: kadra, jakość i siła kształcenia, wymogi i jakość studentów, zdawalność na aplikację absolwentów. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zdobył łącznie uzyskał 94 pkt na 111 możliwych.
 • Uczelnia Łazarskiego zajęła IV miejsce w rankingu niepublicznych uczelni 2016 przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Ocena rankingowa bazowała na kryteriach takich jak: prestiż, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.
 • Polska Komisja Akredytacyjna, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawych, w sprawie oceny programowej na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – wydało ocenę wyróżniającą.
 • Centralna Komisja ds. Stopni i tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 27 czerwca 2016 r. Wydziałowi Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 • Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego otrzymało uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do organizowania państwowych egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego.